Ondernemer

Na een aantal jaren als freelancer naast zijn baan te hebben gewerkt, vanaf 2000 gestart met het online adviesbureau Intercity Consultancy BV. Vanuit die hoedanigheid als directeur / adviseur een kantoor opgebouwd dat voor tientallen gemeenten heeft gewerkt een achttal provincies en waterschappen. Maar ook enkele departementen, ziekenhuizen en bedrijven.
Vanaf 2012 met nieuwe compagnon een koers ingezet om ons met meerdere labels te profileren. Door de winst van meerdere Europesee aanbestedingen het bureau Communicatiemensen opgezet die alleen maar communicatieprofessionals detacheert. In 2019 een fusie aangegaan met 7Talents en in 2020 het Bureau voor Overheidscommunicatie overgenomen. In 2019 in een toezichthoudende rol gekomen bij dit bedrijf dat in 2021 een jaaromzet van ruim 15 miljoen euro haalde met bijna 40 medewerkers en tientallen zzp’ers.
Voor diverse bedrijven de directeursrol uitgevoerd, maar daarnaast ook steeds inhoudelijke opdrachten blijven doen. Van de gemeente Amersfoort, als adviseur voor Amersfoort Digitaal. Gericht op het toepassen van nieuwe technieken en methodieken om de organisatie wendbaarder te maken. Tevens het het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkprocessen en afspraken. Of lid van van het GBT (gemeentelijk beleidsteam) met crisiscommunicatie, met het helpen opzetten van een nieuw communicatieteam op basis van nieuwe organisatiefilosofie.
Maar ook als Strategisch communicatieadviseur voor het Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Assen en Den Haag. Of als communicatiemanager bij LTO Noord in Zwolle. Met een 10-koppig team verantwoordelijk voor corporate- en project- en crisiscommunicatie, tevens verantwoordelijk voor de portal en de landelijke imagocampagne voor boeren en tuinders.